University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Turizam - turistički i hotelski menadžment
6. semestar-ARH 23-2-2015

Smjer TURISTIČKI MENADŽMENT

redni broj

predmet

predavanja

vježbe

seminari

ECTS

nositelj

1.

Destinacijski menadžment II

30

10

5

5

dr. sc. Snježana Boranić Živoder, viši predavač

2.

Informacijske tehnologije za destinaciju

25

25

10

5

dr. sc. Blaženka Vrdoljak-Šalamon, profesor visoke škole

3.

Menadžment izabranih vrsta turizma

40

10

10

5

dr. sc. Boris Pirjevec, profesor visoke škole

4.

Sociokulturni aspekti turizma

30

10

5

5

dr. sc. Josip Hrgović, viši predavač

5.

Engleski jezik VI

10

10

10

3

Nataša Mance, univ. spec. philol., predavač

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura VI

0

30

0

1

Marijo Strahonja, prof., predavač

7.

Drugi strani jezik VI

10

15

5

2

 

8.

Izborni predmet I -obavezno odabrati jedan od ponuđenih

15

10

5

2

 

9.

Izborni predmet II -obavezno odabrati jedan od ponuđenih

15

10

5

2

 

UKUPNO

7+2

190

115

55

30

 

Smjer HOTELSKI MENADŽMENT

redni broj

predmet

predavanja

vježbe

seminari

ECTS

nositelj

1.

Hotelski menadžment II

30

10

5

5

dr. sc. Amelia Tomašević, profesor visoke škole

2.

Menadžment hrane i pića II

25

15

5

4

Aleksandar Asanović, dipl. oec., viši predavač

3.

Hotelski marketing

20

15

10

4

mr. sc. Neda Telišman-Košuta, viši predavač

4.

Dizajn u hotelijerstu

30

15

0

3

mr. sc. Sanja Rocco, viši predavač

5.

Hotelski informacijski sustavi

25

15

5

4

mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač

6.

Engleski jezik VI

10

10

10

3

Nataša Mance, univ. spec. philol., predavač

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura VI

0

30

0

1

Marijo Strahonja, prof., predavač

8.

Drugi strani jezik VI

10

15

5

2

 

9.

Izborni predmet I -obavezno odabrati jedan od ponuđenih

15

10

5

2

 

10.

Izborni predmet II -obavezno odabrati jedan od ponuđenih

15

10

5

2

 

Drugi strani jezik VI* - student sluša onaj strani jezik koji je odabrao u I. semestru

 

Njemački jezik VI

10

15

5

2

Divna Kern-Francetić, prof., predavač

 

Talijanski jezik VI

10

15

5

2

Martina Majić, prof., predavač

Izborni predmeti na 3. godini studija (za oba smjera)

predmet

predavanja

vježbe

seminari

ECTS

nositelj

Promocija destinacije

15

10

5

2

dr. sc. Snježana Boranić Živoder, viši predavač

Animacija u turizmu

15

10

5

2

dr. sc. Romana Lekić, predavač

Hrvatska kulturna baština

15

10

5

2

Krampus Vicko, prof., viši predavač

Upravljanje vremenom

15

10

5

2

mr. sc. Marija Novak-Ištok, viši predavač

Gastronomija i gastroenologija

15

10

5

2

Aleksandar Asanović, dipl. oec., viši predavač

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

TuristiÄŤki i hotelski menadĹľment
na vrh