University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Cjeloživotno obrazovanje
Program za turističkog vodiča

O programu

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08); (NN 120/08), VERN' provodi stručni ispit za

Turističkog vodiča

Današnji turisti idu na odmor ne toliko radi odmora već radi osobnog razvoja, žele se obrazovati na putovanju, naučiti nešto novo, upoznati lokalno stanovništo i običaje. U tom kontekstu, ako koriste organizirano putovanje preko turističke agencije vodit će ih turistički vodič koji se nalazi između turista (nije bitno jesu li oni već bili u tom gradu, zemlji, lokaciji ili ne) i samog grada. Turisti se najčešće orijentiraju prema vodiču: slušaju ga, upijaju njegove riječi te tako uče nove stvari, ako je vodič nepripremljen, čita s papira ili nezanteresiran, turisti će biti nezadovoljni jer nisu dobili jedno divno iskustvo, nisu doživjeli grad, nisu čuli pamtljivu i upečatljivu priču. Stoga, turistički je vodič važna karika u lancu stvaranja doživljaja jer turizam današnjice je turizam novog doba u kojem prodajemo i ostvarujemo snove.

Zašto položiti ispit za turističkog vodiča:

 • jer je to zanimljiv, dinamičan i dobro plaćen posao koji se može obavljati povremeno ili uz drugi posao, ali i kao slobodno zanimanje,
 • jer temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu, jedino turistički vodič koji je položio stručni ispit može pokazivati i tumačiti znamenitosti turistima,
 • jer polaganjem općeg dijela ispita možete pristupiti i polaganju posebnog dijela ispita za turističke vodiče za turističke lokalitete na području pojedinih županija.

Zašto polagati na VERN'u:

 • jer je inovativna, poduzetna i dinamična ustanova, koja kroz iskustvo Zagrebačke škole za menadžment može ponuditi specifično znanje i iskustvo u obrazovanju kadrova u turizmu,
 • jer jedini u RH omogućuje polaganje posebnog dijela ispita za 11 županija u malim grupama,
 • jer su predavači Studija turizma specijalisti i stručnjaci za određena područja turizma,
 • jer se tijekom teorijskog i praktičnog dijela tečaja uvažavaju sva formalno, neformalno i informalno stečena znanja iz pojedinih tema za koje se polaže ispit.

Nastavni plan

PREDMET

BROJ SATI

PREDAVAČ

Politički sustav Republike Hrvatske

5

Jelena Uzelac, dipl.iur., predavač

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

5

dr.sc. Dijana Pletikosa, predavač

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

6

dr.sc. Izidora Marković Vukadin, predavač

Osnove turističkog zakonodavstva

5

Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur.

Hrvatska povijest

12

Miroslav Šašić, prof. 

Turistički zemljopis Hrvatske

12

dr.sc. Zoran Klarić, prof.vš. (trajno zvanje)

Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske

12

Vicko Krampus, prof, viši predavač

Kultura govorenja i pisanja

8

Vicko Krampus, prof, viši predavač / mr.sc. Marija Novak-Ištok

Strani jezik
(samo polaganje ispita)

0

 

Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče / Vježbe

24

Željko Trezner, struč.spec.oec., viši predavač

Posebnog dijela po svakoj županiji/gradu  - Mladen Jauk

Predmeti Kultura govorenja i pisanja i Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča uključuju predavanja i vježbe, a ispit iz stranog jezika polažu samo oni kandidati koji su prijavili polaganje ispita za određeni strani jezik. Opći dio ispita se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a održava se najranije 15 dana nakon završetka predavanja na tečaju. Polaznici će prije završetka predavanja dobiti precizne upute za pripremu ispita, ispitnu literaturu te ključne teme – pitanja na koja moraju obratiti posebnu pozornost.
Polaznici imaju pravo izlaska na dva objavljena ispitna roka, a za svaki sljedeći izlazak na ispit plaćaju naknadu od 800,00 i/ili 400,00 kuna. 

Posebni dio programa

Kandidati se prilikom prijave za opći dio programa mogu odmah prijaviti i za posebni dio programa za Grad Zagreb, te za županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Koprivničko-križevačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Međimursku i Varaždinsku. Grupe za pojedine županije će se formirati ovisno o interesu kandidata po posebnom programu koji obuhvaća po 10 sati teorijske nastave i po minimum 20 sati praktičnog rada na terenu za područje svake županije, odnosno Grada Zagreba. Doplata za polaganje posebnog ispita za jednu županiju  zavisi o broju prijavljenih kandidata, minimalni broj prijavljenih je 7.

Upisi i cijene

Koje formalne uvjete trebate ispuniti:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU
 • poslovna sposobnost
 • stečena najmanje srednja stručna sprema

Dokumentacija:
(što je potrebno dostaviti najkasnije tjedan dana prije početka predavanja općeg dijela seminar)

 • dokaz o uplati
 • dokaz da imate najmanje srednju stručnu spremu
 • izjavu za koju županiju/grad odnosno županije želite polagati posebni dio ispita ukoliko ne polažete samo opći dio ispita (prijavnica)
 • dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika ukoliko za to ispunjavate uvjete
 • dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.

Opći dio programa

Cijena općeg dijela ispita iznosi 3.900,00 kuna po osobi i moguće ju je platiti u 3 obroka.
Polaganje ispita na stranom jeziku nije obavezno.
Doplata za polaganje ispita na stranom jeziku iznosi 400,00 kuna, za svaki strani jezik.

Seminar se održava radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati), te subotom ujutro, a obavezne terenske nastave se održavaju uglavnom vikendom.

Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:

 • studenti i alumniji VERN'-a (VERN'a i Zagrebačke škole za menadžment),
 • turističke zajednice županija, gradova i općina,
 • pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba,
 • redovne članice UHPA-e.

Pravo na 5% popusta na opći dio imaju:

 • kandidati koji su prethodno na ZSM-u položili jedan od seminara u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.

Cijena posebnog dijela ispita:
za grad Zagreb  i Zagrebačku županiju iznosi 1.600,00kn (minimalni broj prijavljenih je 30). Posebni dio ispita također se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a ukoliko se istovremeno polažu opći i posebni dio ispita, seminarski rad i praktični dio ispita izvodi se samo jednom.

IBAN za uplatu troškova programa je:

HR14 23300031100211184;

VERN', Trg bana J. Jelačića 3, ZG

opis plaćanja “turistički vodiči”

poziv na broj -  OIB kandidata

Program se održava dva puta godišnje i to u veljači i studenom, ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se primaju do najkasnije tjedan dana prije početka seminara.

Novi programi za turističke vodiče počinju 22.10.2018.

Informacije: 

e-mail: boska.relic@vern.hr
web adresa: www.vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Gallerija 1. kat
01/4881-826

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh