University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Poslovna ekonomija
Uvod

Sveučilišni preddiplomski studij Poslovne ekonomije - smjer Međunarodno poslovanje izvodi se u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, uz prostornu i logističku potporu VERN'a, na VERN'u.

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija Poslovne ekonomije stječe se akademski naziv: prvostupnik (bacc.) ekonomije.

Po završetku ovoga studija, studenti će biti osposobljeni za neposredno zapošljavanje u gospodarstvu ili javnim poduzećima u različitim djelatnostima te u državnoj upravi, obavljajući poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije.

Završetkom studija studenti stječu sljedeće kompetencije:

  • sposobnost analize, sinteze i oblikovanja rješenja problema iz područja ekonomije i poslovne ekonomije;
  • razvijanje kritičkog mišljenja;
  • sposobnost za samoučenje, povezivanje znanja, prilagođavanje novim odnosima (fleksibilnost);
  • kreativno traženje rješenja poslovnih problema institucija ili poduzeća, njihovo organiziranje i vođenje i druge visokokvalificirane poslove iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, odnosno za razvoj i primjenu stručnih dostignuća.

Studijski program zasnovan je na europskim ekonomskim i poslovnim studijskim programima, čime je osigurana usporedivost studija s programima inozemnih visokih učilišta. Osim toga studijski se program temelji na međunarodnim primjerima i iskustvima, čime se slijede značajke odgovarajućih inozemnih programa.

Nastava se odvija prema nastavnom planu i programu koji uključuje značajan broj izbornih kolegija, uključujući i sudjelovanje studenata u stručnoj praksi. Time je studentima omogućeno fleksibilno oblikovanje sadržaja sukladno vlastitim sposobnostima i interesima. Uz redovite akademske sadržaje, studijski program dodatno osnažuje i povezanost studenata sa svjetskim iskustvima i hrvatskom gospodarskom praksom. Posebna je pozornost posvećena pripremi stručnjaka koji se namjeravaju baviti područjem nove ekonomije (new economy),  informatičkih tehnologija i elektroničkog poslovanja, kojima je posvećen veći broj kolegija te raznovrsne primjene u gotovo svakom ekonomskom kolegiju na svim stupnjevima studija.

U izvođenju studija sudjeluju domaći nastavnici te predavači sa stranih fakulteta i poznati stručnjaci iz gospodarstva i javne uprave.

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh