University of Applied Sciences
Kontakt   HR | EN
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Certifikat za uspješno upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 Erasmus sveučilišna povelja Superbrands EFMD QUDAL
 
Cjeloživotno obrazovanje
Voditelj poslovnice

O programu

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) i Pravilnika o stručnom ispitu za  voditelja poslovnice (NN 50/08), VERN' organizira

Program za voditelja poslovnice

Program je namijenjen komunikativnim i kreativnim osobama, koje žele raditi dinamičan posao, vole putovanja i susrete s ljudima iz različitih kultura, te žele ostvariti karijeru u turizmu.

Zašto položiti ispit za voditelja poslovnice:

 • jer je to zanimljiv, dinamičan i dobro plaćen posao
 • jer temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice, jedino osoba koja je položila stručni ispit  i koja ima najmanje 1 godinu radnog iskustva može voditi poslovnicu

Zašto polagati na VERN'u:

 • jer je inovativna, poduzetna i dinamična ustanova, koja kroz iskustvo Zagrebačke škole za menadžment može ponuditi specifično znanje i iskustvo u obrazovanju kadrova u turizmu,
 • jer su predavači Studija turizma specijalisti i stručnjaci za određena područja turizma,
 • jer se tijekom teorijskog i praktičnog dijela tečaja uvažavaju sva formalno, neformalno i informalno stečena znanja iz pojedinih tema za koje se polaže ispit.

Uvjeti:

državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU; prebivalište u Republici Hrvatskoj; najmanje srednja stručna sprema; aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika

Nastavni plan

PREDMET 

BROJ SATI 

PREDAVAČ 

Politički sustav Republike Hrvatske

5

Jelena Uzelac, dipl.iur., viši predavač

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

5

dr.sc. Dijana Pletikosa, predavač

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

6

dr.sc. Izidora Marković Vukadin, predavač

Osnove turističkog zakonodavstva

5

Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur.

Putničke agencije

12

ŽeljkoTrezner, 
struč.spec.oec., viši predavač

Vježbe 

10

Željko Trezner, struč.spec.oec., viši predavač

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita, te evaluacije seminarskog rada polaznika, a održava se najranije 15 dana nakon završetka predavanja na tečaju. Polaznici će prije završetka predavanja dobiti upute za pripremu ispita, ispitnu literaturu te ključne teme – pitanja na koja moraju obratiti posebnu pozornost.

Polaznici imaju pravo izlaska na dva objavljena ispitna roka, a za svaki sljedeći izlazak na ispit plaćaju naknadu od 400,00 kuna. 

Upisi i cijene

Koje formalne uvjete trebate ispuniti:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU
 • poslovna sposobnost
 • stečena najmanje srednja stručna sprema

Prijava treba sadržavati:
(što je potrebno dostaviti najkasnije tjedan dana prije početka predavanja općeg dijela seminar) 

 • dokaz o uplati prve rate
 • dokaz da imate najmanje srednju stručnu spremu (svjedodžbu o maturi / diploma fakulteta)
 • ispunjenu prijavnicu

Cijena

Cijena programa za voditelje poslovnice iznosi 3.500,00 kuna po osobi i moguće ju je platiti u 2 obroka. U cijenu su uključeni ispitni materijali, predavanja i izlazak na dva objavljena ispitna roka.

Pravo na 10% popusta imaju:

 • studenti i alumniji VERN'-a (VERN'a i Zagrebačke škole za menadžment),
 • turističke zajednice županija, gradova i općina,
 • pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba,
 • redovne članice UHPA-e.

Pravo na 5% popusta imaju:

 • kandidati koji su prethodno na ZSM-u položili jedan od seminara u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.

IBAN za uplatu troškova je:

HR14 23300031100211184;

VERN', Trg bana J. Jelačića 3, ZG

opis plaćanja “voditelj poslovnice”

poziv na broj -  OIB kandidata

Seminar  se održava dva puta godišnje i to u veljači i studenom, ako se prijavi dovoljan broj kandidata. U slučaju većeg broja kandidata, odredit će se dodatni termin seminara. Prije početka seminara, polaznici dobivaju raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta. Za sve predmete pripremljene su posebne skripte za lakše savladavanje gradiva koje se uručuju polazniku na početku seminara. Seminar traje 43 sata, a održava se radnim danima u poslijepodnevnim satima (od 17 sati), a moguća je i subota ujutro. Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se primaju do najkasnije tjedan dana prije početka seminara.

 

Novi program za voditelja poslovnice počinje 26.9.2018.

 

Informacije:
e-mail: boska.relic@vern.hr
web adresa: www.vern.hr
Iblerov trg 10, Importanne Gallerija 1. kat
01/4881-826

 
Pošalji na: Pošalji na facebook Pošalji na twitter
 

na vrh