IT menadžment

Nove tehnologije su danas strateški faktor razvoja organizacija, a informacije glavno uporište menadžementa!

Informacije o studiju

Naziv studija: IT menadžment
Izvođač:
Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta informacijskih tehnologija (struč.spec.inf.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak 2019.
NASTAVA
Način studiranja:
Studij uz rad

O studiju

Menadžeri danas na raspolaganju imaju dva ključna čimbenika za uspješno vođenje organizacije. S jedne strane, suvremene metode upravljanja i odlučivanja, a s druge strane, suvremene informatičke tehnologije koje pružaju potporu procesima upravljanja i odlučivanja. U takvim okolnostima, potreba za stručnjacima osposobljenima za usklađeno korištenje metoda upravljanja i odlučivanja uz potporu IT-a, na tržištu sve je izraženija. Ovaj studij je koncipiran na način da obrazuje stručnjake koji će biti osposobljeni:

  • nositi se s brzim promjenama u okruženju,
  • upotrebljavati suvremene metode upravljanja, odlučivanja i IT tehnologiju,
  • redizajnirati poslovne procese pomoću IT-a i posebice internet.

Voditelj studija

izvanredni profesor, dr. sc. Željko Dobrović
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb

Zamjenica voditelja studija

mr. sc. Sanja Penić, viša predavačica
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb
IT menadžment