Menadžment održivog razvoja turizma

Upravljanje turizmom postaje izazov koji mora objediniti potrebu čuvanja baštine, ali i potrebe poduzetnika, stanovništva i očekivanja turista!

Informacije o studiju

Naziv studija: Menadžment održivog razvoja turizma
Izvođač:
Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: ožujak 2019.
NASTAVA
Način studiranja:
Studij uz rad

O studiju

Specijalistički studij Menadžmenta održivog razvoja turizma koncipiran je tako da kroz svoje obavezne kolegije poput Strateškog menadžmenta, Ekonomike turizma, Kriznog menadžmenta i Upravljanja projektima omogući dopunu i produbljivanje općih menadžerskih znanja i vještina potrebnih u turizmu.

Kolegiji poput Turističkih trendova i inovacija, Dizajn menadžmenta i Prava u turizmu, upoznat će student s nekim novim aspektima menadžmenta u turizmu, dok će im izborni kolegiji omogućiti specijalizaciju za menadžment po- jedinih vrsta turizma karakterističnih za Hrvatsku – nautički, ruralni, kulturni, kongresni, ekoturizam, wellness turizam. U IV. semestru studenti obavljaju tromjesečnu stručnu praksu, a takvom kombinacijom teorijskog i praktičnog znanja, stječu različite kompetencije koje na kraju rezultiraju cjelovitim razumijevanjem fenomena turizma.

Voditeljica studija

dr. sc. Snježana Boranić Živoder, profesorica visoke škole
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb

Zamjenica voditeljice studija

Jadranka Musulin, dipl. oec., viša predavačica
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb
Menadžment održivog razvoja turizma