Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

Informacije o studiju

Naziv studija: Računovodstvo i financije
Izvođač:
Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
Trajanje studija: 2 akademske godine / 4 semestara
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč.spec.oec.)
ECTS: 120
Početak nastave: listopad 2018.
NASTAVA
Način studiranja:
Studij uz rad

O studiju

Ovaj studij omogućuje studentima stjecanje sveobuhvatnih stručnih znanja iz računovodstva i financija te njihovu uspješnu implementaciju u proces upravljanja poduzetničkim pothvatima i gospodarskim subjektima. Nastavni plan i program fokusiran je na razvoj analitičkih sposobnosti i tehnika rješavanja problema u procesima poslovnog odlučivanja.

U koncipiranju studijskog programa konzekventno je proveden multidisciplinarni pristup, s ciljem da studenti budu osposobljeni odgovoriti na kompleksne zahtjeve suvremenoga tržišnog poslovanja i pridonijeti konkurentnosti vlastitih poduzeća.

Voditelj studija

mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb

Zamjenica voditelja studija

mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb
Računovodstvo i financije