Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

AKADEMSKI KALENDAR  
Kalendar akademske godine za zimski semestar PDF
Kalendar akademske godine za ljetni semestar PDF
ISPITNI ROKOVI  
Termini ispita u izvanrednom jesenskom ispitnom roku
(studeni/prosinac 2018.)
PDF
Termini ispita u zimskom ispitnom roku PDF
Termini ispita u izvanrednom proljetnom ispitnom roku PDF
Termini ispita u ljetnom ispitnom roku PDF
Termini ispita u jesenskom ispitnom roku PDF

Najava obrana specijalističkih diplomskih stručnih radova

Vrijeme i mjesto obrane

05.07.2019., petak, u 16.00, IMP 110

Ime i prezime kandidata NIKOLA ŠIMAG
Tema specijalističkog diplomskog 
stručnog rada

Računovodstveni i porezni tretman privatnih ustanova socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe

Članovi povjerenstva dr. sc. Marija Zuber, pred., predsjednica povjerenstva; Velimir Vučinić, univ. spec. oec., pred., mentor; mr. sc. Melita Cita, viši pred., članica
Datum objave 27.6.2019.

 

Vrijeme i mjesto obrane

08.07.2019., petak, u 16.45, IMP 103

Ime i prezime kandidata ANA ŽIVKOVIĆ
Tema specijalističkog diplomskog
stručnog rada

Zastupanje društva s ograničenom odgovornošću

Članovi povjerenstva Ivana Vrcić, univ. spec. mag. iur., pred., predsjednica povjerenstva; Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši pred., mentor mr. sc. Marijan Milinović, viši pred., član
Datum objave 27.6.2019.

 

VAŽNI DATUMI
 
Razredbena provjera

za upis na diplomske studije s početkom u listopadu 2019.

Utorak, 10. rujna 2019., s početkom u 17:30 sati.

Veleučilište VERN’ (II. kat, Importanne Galleria, Iblerov trg 10)

listopad 2019.  Početak nastave za 1. godinu diplomskih studija
U tjednu prije početka predavanja Aktivacija elektronskog odabira
izbornih predmeta
Neposredno pred početak predavanja Objava rasporeda nastave na osobnim studentskim portalima
Preuzimanje nastavne literature
Računovodstvo i financije