Ekonomija poduzetništva

Inovativnost i poduzetnički duh pokreću uspješne ekonomije!

Informacije o studiju

Naziv studija: Ekonomija poduzetništva
Izvođač:
Veleučilište VERN’
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja: Trogodišnji preddiplomski stručni studij
Trajanje studija: 3 akademske godine / 6 semestara
Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)
ECTS: 180
Početak nastave u ljetnom semestru: 4. ožujka 2019.
Početak nastave u zimskom semestru: listopad 2019.
Način izvođenja studija:
Redovni ili izvanredni studij
NASTAVA
Redovni studij:
 • 750 sati redovne nastave po akademskoj godini
 • Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana
 • Dnevni angažman je 4-6 nastavnih sati.
Izvanredni studij:
 • 400 redovne nastave po akademskoj godini
 • Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru svaki drugi tjedan radnim danom od 17 sati (3 do 6 školskih sati u večernjem turnusu)
 • U tjednima između nastave odvijaju se konzultacije i mentorski rad.

O studiju

Program studija usmjeren je poticanju i razvijanju individualnih poduzetnih osobina i sposobnosti te stjecanju poslovnih znanja i vještina. Potiču se i razvijaju inicijativnost, inovativnost, kreativnost, komunikativnost, sposobnost prepoznavanja prilika te procjene i preuzimanja prihvatljivog poslovnog rizika. Specifičnim poslovnim znanjima i vještinama nabrojene osobine i sposobnosti pretvaraju se najprije u realistične poslovne ideje, a potom i projekte koji će imati sve preduvjete za uspješnu realizaciju. Težište svih aktivnosti na studiju je na svestranoj poslovnoj i poduzetničkoj izobrazbi te pripremi za suvremene poslovne izazove.

Studij je posebno usredotočen na:

 • razvijanje sposobnosti identificiranja vlastitih vrijednosti i upravljanja samim sobom,
 • upravljanje timovima, poslovnim procesima, sustavima i resursima,
 • oblikovanje vlastitih poslovnih ideja u konkretne poslovne planove i projekte,
 • razvijanje vještina iz područja poslovne i organizacijske psihologije te poslovnog odlučivanja i planiranja,
 • usvajanje aplikativnih znanja iz ekonomije i poslovnog prava,
 • razumijevanje financija i računovodstva te njihovu primjenu u upravljanju poslovnim procesima,
 • razumijevanje problematike poslovne logistike,
 • samostalnu upotrebu najsuvremenijih poslovnih aplikacija informatičke i komunikacijske tehnologije,
 • tečno poslovno komuniciranje na hrvatskom, engleskom, i njemačkom, odnosno talijanskom poslovnom jeziku.

Voditelj studija

Joško Meter, dipl. ing, predavač
01.48.81.839
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb

Zamjenica voditelja studija

mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Importanne Galleria (I. kat), Iblerov trg 10, Zagreb
Ekonomija poduzetništva