Ekonomija poduzetništva

Inovativnost i poduzetnički duh pokreću uspješne ekonomije!

Ekonomija poduzetništva

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Gospodarska matematika 30 30 5 Joško Meter, dipl. ing., predavač
Mikroekonomija 30 30 5 dr. sc. Dijana Pletikosa, viša predavačica
Osnove poslovne psihologije i komuniciranja 30 30 5 dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica
Informatika za uredsko poslovanje 1 30 30 5 Igor Buzov, dipl. inf., predavač
Poslovni engleski jezik 1 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) 30 30 5

Branka Šuput, prof., predavačica;

Irena Medvešek, prof., predavačica;

Svea Kršul, prof., predavačica
Poslovni hrvatski jezik 30 30 5 Vicko Krampus, prof., viši predavač
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Talijanski jezik 1 30 30 2 Marta Račić, prof., predavačica
Njemački jezik 1 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poslovna statistika 30 30 5 Joško Meter, dipl. ing., predavač
Makroekonomija 30 30 5 mr. Drago Cepanec, predavač
Osnove marketinga 30 30 5 dr. sc. Diana Plantić Tadić, profesorica visoke škole
Osnove poduzetništva 30 30 5 mr. sc. Zrinka Gregov, viša predavačica
Poslovni engleski jezik 2 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) 30 30 5

Branka Šuput, prof., predavačica;

Irena Medvešek, prof., predavačica;

Svea Kršul, prof., predavačica
Osnove prava 30 30 5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Talijanski jezik 2 30 30 2 Marta Račić, prof., predavačica
Njemački jezik 2 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Menadžment 30 30 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, profesorica visoke škole
Računovodstvo 30 30 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Informatika za uredsko poslovanje 2 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Osnove financija poduzeća 30 30 5 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Poslovni engleski jezik 3 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) 30 30 5

Branka Šuput, prof., predavačica;

Irena Medvešek, prof., predavačica;

Svea Kršul, prof., predavačica
Trgovačko pravo 30 30 5 Mario Vukelić, dipl. iur. oec., viši predavač
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Talijanski jezik 3 30 30 2 Marta Račić, prof., predavačica
Njemački jezik 3 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Strateški menadžment 30 30 5 dr. sc. Jadranka Ivanković, profesorica visoke škole
Menadžersko računovodstvo 30 30 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Informatika za uredsko poslovanje 3 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Upravljanje poslovnim financijama 30 30 5 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Poslovni engleski jezik 4 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) 30 30 5

Branka Šuput, prof., predavačica;

Irena Medvešek, prof., predavačica;

Svea Kršul, prof., predavačica
Organizacijska psihologija 30 30 5 Silvana Fratrić Kunac, prof., predavačica
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Talijanski jezik 4 30 30 2 Marta Račić, prof., predavačica
Njemački jezik 4 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Marketinški plan 30 30 5 mr. Boris Jurič, viši predavač
Dinamičko poduzetništvo 30 30 5 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Porezni sustav 30 30 5 Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., predavač
Poslovni engleski jezik 5 30 30 5

Branka Šuput, prof., predavačica;

Vesna Gruja Tomić, prof.;

Irena Medvešek, prof., predavačica;

Svea Kršul, prof., predavačica
Trgovinsko poslovanje 30 30 5 mr. sc. Darko Delač, viši predavač
Poslovni plan poduzetnika 30 30 5 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
  180 180 30  
Fakultativni predmeti
Talijanski jezik 5 30 30 2 Marta Račić, prof., predavačica
Njemački jezik 5 30 30 2 dr. sc. Nikolina Borčić, viša predavačica

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Završni rad 0 30 5  
Stručna praksa ukupno 160   5  
Poslovna etika i kultura 30 30 4 mr. sc. Gordana Ćorić, viša predavačica
Izborni modul 1 60 60 8  
Izborni modul 2 60 60 8  
  310 180 30  
Izborni moduli
Računovodstvo i financije 60 60 8  
Menadžment 60 60 8  
Poduzetništvo 60 60 8  
Marketing 60 60 8  
Odnosi s javnošću 60 60 8  
EU modul 60 60 8  
Hrvatski i kultura 60 60 8  
Turizam 60 60 8  
I. C. T. 60 60 8  
Ekonomija poduzetništva