Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje

Kreativne industrije su jedan od najdinamičnijih gospodarskih sektora!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Teorija filma     5 Krešimir Mikić, profesor visoke škole
Filmska i televizijska dramaturgija     5 izvanredni profesor Vinko Brešan, dip. filmski i tv redatelj
Fotografija     5 Krešimir Mikić, profesor visoke škole
Filmsko snimanje     5 Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Medijska pismenost i kultura     5 dr. sc. Ozana Ramljak, profesorica visoke škole
Teorija i praksa dizajna     5 Miranda Herceg, mag. dizajna, predavačica
ukupno:     30  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Povijest filma     5 izvanredni profesor, dr. sc. Bruno Kragić
Scenarij kratkometražnog filma     5 izvanredni profesor Vinko Brešan, dip. filmski i tv redatelj
Televizijsko snimanje     5 Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Psihologija medija i komunikacije     5 dr. sc. Maja Kolega, viša predavačica
Televizija u teoriji i praksi     5 doc. Miljenko Bukovčan, dipl. filmski i TV redatelj
Dizajn i mediji     5 Branimir Lazanja, mag. art. dizajna, predavač
ukupno:     30  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Osnove režije     5 doc. Neven Hitrec, dipl. filmski i TV redatelj
Televizijska režija     5 doc. Miljenko Bukovčan, dipl. filmski i TV redatelj
Montaža i montažni postupci     5 Višnja Skorin, dipl. filmska i TV montažerka, predavačica
Financiranje u kreativnim industrijama     5 dr. sc. Ivan Maloča, predavač
Oblikovanje zvuka     5 docent Ivan Zelić
Zaštita, arhiviranje i restauracija AV gradiva     5 Carmen Lhotka, dipl. filmski i TV montažer, predavačica
ukupno:     30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Filmska režija     5 doc. Neven Hitrec, dipl. filmski i TV redatelj
Filmska montaža     5 Višnja Skorin, dipl. filmska i TV montažerka, predavačica
Jezik, govor, mediji     5 dr. sc. Ozana Ramljak, profesorica visoke škole
Oblikovanje multimedijskih sadržaja     5 Dino Krpan, mag. art. dizajna, predavač
Filmska i TV produkcija     5 dr. sc. Ivan Maloča, predavač
Marketing u kreativnim industrijama     5 dr. sc. Ivan Maloča, predavač
ukupno:     30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Inovativne televizijske forme     5 Robert Knjaz, mag. filmske i tv režije, predavač
Teorija i praksa videoigara     5 dr. sc. Ilija Barišić
Copywriting     5 Tomislav Štuka, prof., predavač
Računalna animacija     5 Dino Krpan, mag. art. dizajna, predavač
Književnost, mediji i transmedijski storytelling     5 dr. sc. Ozana Ramljak, profesorica visoke škole
Autorska prava i legislativa u kreativnim industrijama     5 Ivana Vrcić, univ. spec. iur., predavačica
ukupno:     30  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Izborni modul 1*
Izborni predmet     5  
Izborni predmet     5  
Izborni modul 2*
Izborni predmet     5  
Izborni predmet     5  
Stučna praksa     5  
Završni rad     5  
ukupno:     30  
Izborni moduli – studenti/ce biraju po dva izborna predmeta iz svakoga od dva izabrana modula = ukupno 4 predmeta
Modul 1
Režija scene igranog filma     5 izvanredni profesor Vinko Brešan, dip. filmski i tv redatelj
Uvod u režiju dokumentarnog filma     5 doc. Zrinka Matijević, dipl. filmska i TV redateljica
Funkcija montažnih postupaka u dokumentarnom i igranom filmu     5 doc. mr. sc. Slaven Zečević, dipl. filmski i TV montažer
Oblikovanje svjetla     5 Radoslav Pažameta, dipl. filmski i TV snimatelj, predavač
Modul 2
Uvod u nezavisnu TV produkciju     5 dr. sc. Ivan Maloča, predavač
Gluma pred kamerom     5 Ana Vilenica, mag. glume
Analiza filma     5 Krešimir Mikić, profesor visoke škole
Animirani film     5 Dino Krpan, mag. art. dizajna, predavač
Dizajn u praksi     5 Martina Granić, predavačica

Interstudijski modul

Kako bi se povećala vertikalna mobilnost studenti mogu izabrati 2 kolegija koji se izvode na drugim VERN’ovim studijima prediplomske razine koji su kompatibilni studijskom programu Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja.

Filmsko, televizijsko i multimedijsko oblikovanje