Poslovna informatika

Digitalne tehnologije su temelj četvrte industrijske revolucije!

1. godina

1. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Matematika 1 30 30 5 izv. prof. dr. sc. Igor Pažanin
Odabrana poglavlja poslovne psihologije 30 30 5 dr. sc. Irena Miljković Krečar, profesorica visoke škole
Uvod u građu računala 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Uvod u programiranje 30 30 5 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Primjenski programi 1 30 30 5 Josipa Akalović Antić, dip. ing. mat., univ. spec. oec., predavačica
Engleski jezik za informatičke tehnologije 1 30 30 5 Vlatka Jurić, prof., viša predavačica
  180 180 30  

2. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Matematika 2 30 30 5 izv. prof. dr. sc. Igor Pažanin
Ekonomija poduzeća 30 30 5 dr. sc. Dijana Pletikosa, viša predavačica
Hrvatski jezik i kultura 30 30 5 Vicko Krampus, prof., viši predavač
Programski jezik Visual Basic 30 30 5 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Primjenski programi 2 30 30 5 Josipa Akalović Antić, dip. ing. mat., univ. spec. oec., predavačica
Engleski jezik za informatičke tehnologije 2 30 30 5 Vlatka Jurić, prof., viša predavačica
  180 180 30  

2. godina

3. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Algoritmi i strukture podataka 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Mreže računala 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Računovodstvo 30 30 5 mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Vjerojatnost i statistika 30 30 5 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Baze podataka 1 30 30 5 Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač
Engleski jezik za informatičke tehnologije 3 30 30 5 Vlatka Jurić, prof., viša predavačica
  180 180 30  

4. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Operacijski sustavi 30 30 5 Josipa Akalović Antić, dip. ing. mat., univ. spec. oec., predavačica
Internetske usluge 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Baze podataka 2 30 30 5 Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač
Objektno orijentirano programiranje 30 30 5 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Menadžersko računovodstvo 30 30 5 mr. sc. Melita Cita, viša predavačica
Engleski jezik za informatičke tehnologije 4 30 30 5 Vlatka Jurić, prof., viša predavačica
  180 180 30  

3. godina

5. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Osnove financija poduzeća 30 30 5 dr. sc. Branko Krnić, profesor visoke škole
Programiranje za internet 30 30 5 Vedran Zdešić, dipl. ing, predavač
Programski jezik C# 30 30 5 Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač
Programsko inženjerstvo i upravljanje projektima 30 30 5 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Osnove marketinga 30 30 5 mr. Boris Jurič, viši predavač
Organizacija i upravljanje poduzećem 30 30 5 Krunoslav Babogredac, dipl. oec., predavač
  180 180 30  

6. semestar

Naziv predmeta P V ECTS Nositelj
Obavezni predmeti
Poslovni plan 30 30 4 mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
Izborni predmet I. 30 30 4  
Izborni predmet II. 30 30 4  
Izborni predmet III. 30 30 4  
Izborni predmet IV. 30 30 4  
Stručna praksa ukupno 160   5  
Završni rad   30 5  
  310 180 30  
Izborni predmeti
Izrada aplikacija za mobilne platforme 30 30 4 Tvrtko Begović, dipl. ing, predavač
Izrada internetskih aplikacija 30 30 4 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Programski jezik Java 30 30 4 mr. sc. Ivo Beroš, viši predavač
Projektiranje informacijskih sustava 30 30 4 mr. sc. Ivan Radošević, viši predavač
Multimedija   160 4 Krešo Vargec, dipl. ing., predavač
Poslovna informatika