UPISI

diplomska razina

Rezultati do sada održanih razredbenih provjera

Neslužbeni rezultati kandidata na do sada održanim razredbenim provjerama za akademsku godinu 2018./2019.

U nastavku se nalaze rezultati do sada održanih razredbenih provjera s popisom kandidata i postignutim bodovima. Ovisno o postignutim bodovima kandidati su ostvarili određen popust na školarinu za upis na diplomski stručni studij u akademskoj godini 2018./2019.

 

Rezultati do sada održanih razredbenih provjera

Diplomski stručni studiji Veleučilišta VERN’

R.br.

ID

BODOVA

Rok

Status

1

49.190

89

26.01.19.

Konačan rezultat

2

54.311

89

26.01.19.

Privremeni rezultat

3

57.581

89

26.01.19.

Privremeni rezultat

4

45.170

86

08.12.18.

Privremeni rezultat

5

57.698

85

26.01.19.

Privremeni rezultat

6

52.952

84

26.01.19.

Privremeni rezultat

7

52.964

82

26.01.19.

Privremeni rezultat

8

51.811

81

09.02.19.

Privremeni rezultat

9

60.054

81

08.12.18.

Konačan rezultat

10

40.043

79

08.12.18.

Konačan rezultat

11

62.673

78

26.01.19.

Privremeni rezultat

12

56.460

78

26.01.19.

Konačan rezultat

13

83.192

78

09.02.19.

Privremeni rezultat

14

56.461

78

26.01.19.

Konačan rezultat

15

54.239

77

09.02.19.

Privremeni rezultat

16

53.134

76

26.01.19.

Privremeni rezultat

17

52.948

76

26.01.19.

Privremeni rezultat

18

54.268

75

26.01.19.

Privremeni rezultat

19

53.098

75

26.01.19.

Privremeni rezultat

20

57.731

74

08.12.18.

Privremeni rezultat

21

54.256

74

26.01.19.

Konačan rezultat

22

62.244

73

26.01.19.

Privremeni rezultat

23

83.155

73

26.01.19.

Konačan rezultat

24

56.016

73

26.01.19.

Privremeni rezultat

25

55.643

71

09.02.19.

Privremeni rezultat

26

58.842

71

26.01.19.

Privremeni rezultat

27

53.066

70

08.12.18.

Privremeni rezultat

28

83.022

70

08.12.18.

Konačan rezultat

29

54.346

70

26.01.19.

Privremeni rezultat

30

54.407

70

09.02.19.

Privremeni rezultat

31

80.995

68

26.01.19.

Konačan rezultat

32

83.138

68

26.01.19.

Konačan rezultat

33

52.910

68

26.01.19.

Privremeni rezultat

34

82.989

67

08.12.18.

Konačan rezultat

35

54.458

66

26.01.19.

Konačan rezultat

36

3.033

65

26.01.19.

Konačan rezultat

37

58.909

65

08.12.18.

Privremeni rezultat

38

52.866

64

26.01.19.

Privremeni rezultat

39

55.551

64

26.01.19.

Privremeni rezultat

40

48.918

64

26.01.19.

Privremeni rezultat

41

56.459

63

26.01.19.

Privremeni rezultat

42

51.799

63

26.01.19.

Privremeni rezultat

43

54.417

62

09.02.19.

Privremeni rezultat

44

57.566

62

26.01.19.

Privremeni rezultat

45

54.348

61

26.01.19.

Privremeni rezultat

46

53.079

60

26.01.19.

Privremeni rezultat

47

82.984

58

08.12.18.

Konačan rezultat

48

83.194

56

09.02.19.

Privremeni rezultat

49

67.655

56

26.01.19.

Privremeni rezultat

50

83.013

56

26.01.19.

Konačan rezultat

51

58.806

56

09.02.19.

Privremeni rezultat

52

82.960

55

08.12.18.

Konačan rezultat

53

48.940

55

08.12.18.

Privremeni rezultat

54

51.754

55

26.01.19.

Privremeni rezultat

55

54.313

55

26.01.19.

Privremeni rezultat

56

58.855

54

26.01.19.

Konačan rezultat

57

82.910

54

08.12.18.

Konačan rezultat

58

3.552

50

26.01.19.

Konačan rezultat

59

56.463

49

08.12.18.

Privremeni rezultat

60

61.112

48

26.01.19.

Privremeni rezultat

61

54.265

47

26.01.19.

Privremeni rezultat

62

57.570

46

08.12.18.

Privremeni rezultat

63

82.444

42

08.12.18.

Konačan rezultat

64

54.243

40

26.01.19.

Privremeni rezultat

65

57.545

40

09.02.19.

Privremeni rezultat

66

83.209

40

09.02.19.

Konačan rezultat

67

83.067

39

26.01.19.

Privremeni rezultat

68

62.420

26.01.19.

Nepotpuna dokumentacija

Na sljedećoj poveznici nalazi se tablica sa modelima školarina za akademsku godinu 2018./2019.

Svi kandidati će biti obaviješteni poštom o detaljnijim rezultatima razredbenog postupka kao i o uputama o upisnom postupku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Matea Šumak
01.4881.833,  matea.sumak@vern.hr)

 

Tvrtke partneri

 

Diplomska razina