UPISI

diplomska razina

Rezultati do sada održanih razredbenih provjera

Neslužbeni rezultati kandidata na do sada održanim razredbenim provjerama za akademsku godinu 2018./2019.

U nastavku se nalaze rezultati do sada održanih razredbenih provjera s popisom kandidata i postignutim bodovima. Ovisno o postignutim bodovima kandidati su ostvarili određen popust na školarinu za upis na diplomski stručni studij u akademskoj godini 2018./2019.

Rezultati do sada održanih razredbenih provjera

Diplomski stručni studiji Veleučilišta VERN’

R.br.

ID

BODOVA

Rok

Status

1

82444

42

08.12.2018.

privremeni rezultat

2

82910

33

08.12.2018.

privremeni rezultat

3

40043

79

08.12.2018.

konačan rezultat

4

57731

74

08.12.2018.

privremeni rezultat

5

56463

49

08.12.2018.

privremeni rezultat

6

82989

67

08.12.2018.

konačan rezultat

7

57570

46

08.12.2018.

privremeni rezultat

8

48940

55

08.12.2018.

privremeni rezultat

9

53066

70

08.12.2018.

privremeni rezultat

10

58909

65

08.12.2018.

privremeni rezultat

11

45170

86

08.12.2018.

privremeni rezultat

12

60054

80

08.12.2018.

privremeni rezultat

13

82984

58

08.12.2018.

konačan rezultat

14

82960

55

08.12.2018.

konačan rezultat

15

83022

70

08.12.2018.

konačan rezultat

Na sljedećoj poveznici nalazi se tablica sa modelima školarina za akademsku godinu 2018./2019.

Svi kandidati će biti obaviješteni poštom o detaljnijim rezultatima razredbenog postupka kao i o uputama o upisnom postupku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:

Ana Belić
01.4881.832,  ana.belic@vern.hr
Matea Šumak
01.4881.833,  matea.sumak@vern.hr)

 

Tvrtke partneri

 

Diplomska razina